top of page
ЗОРИЛГО

Бүс нутаг, дэлхийн хэмжээний гарааны бизнесийн тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлөн оролцох шинэ санаа, инновацийн шийдэл бүхий олон улсад өрсөлдөх чадамжтай шилдэг гарааны бизнесийг тодруулах, сурталчилан таниулах Монголын хамгийн өндөр шагналын сантай гарааны бизнесийн тэмцээн.

DISCOVER THE UPGRADED DANCE STUDIO SPACE

This is a space to welcome visitors to the site. Grab their attention with copy that clearly states what the site is about, and add an engaging image or video.

ТЭМЦЭЭНИЙ ОНЦЛОГ

Шагналын сан

Хамгийн өндөр шагналын сан. Нэг багт очих санхүүжилтийн хэмжээ хамгийн их

Сурталчилгаа

Тэмцээний үе шат бүрийг цуврал контент болгон олон нийтэд түгээж стартапууд болон хамтрагч талуудыг сурталчилан таниулна.

Санхүүжилт

Тэмцээний үе шат бүрийг давах болгонд санхүүжилт олгон, ХО-т татах боломж бүрдэнэ.

Олон улсын гарц

Тэмцээнийг зохион байгуулагчид олон улсын томоохон тэмцээн, хурдасгуур хөтөлбөр, хөрөнгө оруулагчтай холбоно.

Lead Mentor

Тэмцээний турш багийг хариуцсан
Lead mentor-уудын тусламж, дэмжлэгийг авна.

Сорил, даалгавар

Оновчтой шалгуур үзүүлэлт сонирхолтой даалгаварууд.

ТЭМЦЭЭНИЙ ҮЕ ШАТ

Тэмцээн нь дан ганц шилдэг гарааны бизнесийг шалгаруулах уралдаан бус иж бүрэн, цогц арга хэмжээ байна.

Registration

2024.04.05-26

Expert selection

2024.05.11

Boot camp

2024.05.18

Challenge

2024.05.23

Grand final

DEMODAY

2024.05.28

International tour

2024-2025

А.Мэнд-Орших

А.Мэнд-Орших

Хамтран үүсгэн байгуулагч

виртуал орчинд туршиж үзэх

bottom of page