top of page

Startup

Boot camp : Тэнцсэн
Challenge : Тэнцсэн
Final DemoDAY : 

Smart Contract Mongolia LLC

Үүсгэн байгуулагдсан : 2023 он
Үйл ажиллагааны чиглэл : Software Development Companies
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ : E-Geree.mn Блокчэйн цахим гэрээний систем 
Вэб : https://e-geree.mn
Хуудас : https://www.facebook.com/egeree.mn https://www.instagram.com/egeree.mn 

TEAM MEMBERS

ABOUT THE PRODUCT

E-geree.mn платформ нь цахим баримт бичгийн Блокчэйн технологид суурилсан систем юм.

 

Систем нь төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, төр, хувийн хэвшлийн харилцааг түргэн шуурхай, нээлттэй, ил тод, хүнд сурталгүй болгох, цахим буюу ногоон засаглалыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах, энэ зорилгоор технологийн дэвшлийг ашиглах үүднээс орон зай, цаг хугацаанаас үл хамаарсан байдлаар төрийн байгууллагууд өөр хоорондоо болон төр, хувийн хэвшлийн байгууллага, хуулийн этгээдүүд, иргэд хоорондоо гэрээ, хэлцэл байгуулах, засварлах, танин баталгаажуулах, сертификатжуулах, тамгалах, төлбөр төлөх зэрэг гэрээтэй холбоотой бүхий л үйлдлийг хийх боломжтой юм.

VIDEO

bottom of page