top of page

Startup

Boot camp : Тэнцсэн
Challenge : Тэнцсэн
Final DemoDAY : 

Импакт тек ХХК

Үүсгэн байгуулагдсан : 2022 он
Үйл ажиллагааны чиглэл : IT Services and Consulting Firms
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ : After School

Веб : https://afterschool.mn/
Хуудас : https://www.facebook.com/afterschoolm https://www.instagram.com/afterschool_mn/ 

TEAM MEMBERS

ABOUT THE PRODUCT

Аfterschool app нь хүүхдийн хичээлээс гадуурх өсөлт хөгжил, дугуйлан дамжаа, сайн дурын ажлын нэгдсэн платформ бөгөөд дараах 4 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ.  Оноо, урамшууллын систем - Хүүхдүүд өөрсдийн хичээлээс гадуурх нийгмийн идэвх оролцоог үнэлүүлж, А оноо цуглуулна - түүгээрээ өөрийн сонирхсон дугуйлан дамжаанд хөнгөлөлттэй хамрагдах, эсхүл компани ААН-үүдийн спонсор бүтээгдэхүүнээс өөрт хэрэгцээтэйгээ авах боломжтой. 

 

Улмаар хүүхдүүд өөрийн өсөлт хөгжлийн тайлантай болох – Үүнд оюуны, бие бялдарын, урлаг, гоо зүйн, нийгмийн харилцааны, карьер болон сэтгэлзүйн гэсэн 6 категороор тайлагнах бөгөөд үүнд тухайн хүүхдийн хамрагдсан дугуйлан давтлагын үр дүн өсөлт хөгжлийг харуулна. Дугуйлан давтлагын борлуулалтын самбар - сургалтын төвийн хандалт, сурагчдын ирц, бүртгэл, ашиг орлого зэргээ хянах самбар бүхий цогц CRM системийг ашиглан борлуулалтаа нэмэгдүүлэх.  Нийгмийн хариуцлага, нөлөөллийн тайлан - хувийн хэвшлийн байгууллага аливаа сайн дурын ажилд хамтарч, хүүхэд хөгжлийн үйл ажиллагааг дэмжсэнээр олон улсад нийцсэн нийгмийн хариуцлага, нөлөөллийн тайланг авах боломжтой. 

bottom of page