top of page

Startup

Boot camp : Тэнцсэн
Challenge : Тэнцсэн
Final DemoDAY : 

Ган компасс ХХК

Үүсгэн байгуулагдсан : 2022 он
Үйл ажиллагааны чиглэл : Edtech Companies
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ : VR in mining

Веб : www.gancompass.io

TEAM MEMBERS

ABOUT THE PRODUCT

Бодит амьдрал дээрх туршилт, сургалт явуулах боломжгүй, өндөр өртөг бүхий бүх төрлийн аюулгүй ажиллагааны сургалтыг бодит мэт  орчин, багаж, тоног төхөөрөмжийг виртуал орчинд туршиж үзэх, дадлага ажиллах боломжийг бид энэхүү төслөөрөө дамжуулан уул уурхайн болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын цогц сургалт явуулдаг байгууллагуудад санал болгож буйгаараа онцлог юм.

 

Сургалтанд хамрагдаж буй хүмүүсийн мэдээлэл хүлээж авах чадамж, боловсролын зэрэг, стресс, нойр гэх мэт төрөл бүрийн хүчин зүйлүүдээс үл шалтгаалан виртуал орчны сургалтанд хамрагдаж буй хүмүүсийн хүлээж авах, ойлгох чадамж нь энгийн танхимын болон онлайн сургалтаас 76 хувиар илүү үр дүнтэй болох нь Стенфордын их сургуулийн судалгаагаар нотлогдсон байна. 

bottom of page