top of page

Program

NEXT EVENT
Road show
IT Park. 2024/02/25
SCM 2024 тэмцээнд оролцох багуудыг сонгон шалгаруулах эхний арга хэмжээ Мэдээлэл технологийн үндэсний паркийн бойжигч компаниудын дунд зохион байгуулагдана.
Бүртгүүлэх
NEXT EVENT
Road show
M Stars. 2024/02/27
SCM 2024 тэмцээнд оролцох багуудыг сонгон шалгаруулах эхний арга хэмжээ Мэдээлэл технологийн үндэсний паркийн бойжигч компаниудын дунд зохион байгуулагдана.
Бүртгүүлэх
Startups of challenge
SCM 2024 тэмцээнд оролцох багуудыг сонгон шалгаруулах эхний арга хэмжээ Мэдээлэл технологийн үндэсний паркийн бойжигч компаниудын дунд зохион байгуулагдана.
#01

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

STARTUP

#02

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

STARTUP

#03

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

STARTUP

#04

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

STARTUP

#05

Add paragraph text. Click “Edit Text” to update the font, size and more. To change and reuse text themes, go to Site Styles.

STARTUP

bottom of page